استاد بزرگ پویا ایدنی در صدر ریتینگ داران کشور

هیات شطرنج خوزستان:

در جدیدترین لیست اعلام شده فدراسیون جهانی شطرنج،استاد بزرگ خوزستانی پویا ایدنی با ریتینگ  ۲۵۷۲ در صدر ریتینگ داران شطرنج کلاسیک کشور قرار دارد.

پس از ایشان محمد امین طباطبائی و احسان قائم مقامی در رده های دوم و سوم جای دارند.

جدول رده بندی ریتینگ داران کشور را از اینجا مشاهده نمائید.

You may also like...

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *