چهار انتصاب در هیات شطرنج خوزستان

رئیس هیات شطرنج خوزستان طی احکامی جداگانه آقایان نوید کمائی را به عنوان مسئول کمیته داوران، مزدک ارزانی پور را به عنوان مسئول کمیته مسابقات، فالح جیشی را به عنوان مسئول کمیته انظباطی و شهرام گوهرچین را به عنوان مسئول روابط عمومی هیات شطرنج استان خوزستان منصوب نمود.
آقای عبدالامیر خطیب زاده در این احکام برای افراد فوق با استعانت از ایزد متعال و بهره گیری از کلیه نیروهای متخصص و هماهنگی با دبیر محترم هیات ، آرزوی موفقیت نموده است.

You may also like...

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *