مقام سومی بانوان هیات شطرنج ماهشهر

تیم بانوان هیات شطرنج ماهشهر متشکل از خانمها سارا بهوند، راحیل کیانی ، الهه جعفری و معصومه نوروز به مربیگری…