آئین نامه چهارمین دوره جام اروند

چهارمین دوره مسابقات جام اروند از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۶ آبان به میزبانی هیات شطرنج آبادان برگزار می گردد.این مسابقات…