چهار انتصاب در هیات شطرنج خوزستان

رئیس هیات شطرنج خوزستان طی احکامی جداگانه آقایان نوید کمائی را به عنوان مسئول کمیته داوران، مزدک ارزانی پور را…

مقام سومی بانوان هیات شطرنج ماهشهر

تیم بانوان هیات شطرنج ماهشهر متشکل از خانمها سارا بهوند، راحیل کیانی ، الهه جعفری و معصومه نوروز به مربیگری…